کانون همیاری و نیکوکاری هموند
مدرسه سازی ، اشتغال زایی


پروژه ها

پروژه ها

پروژه ها

*پروژه کارآفرینی و اشتغالزایی پایدار*

🧵نام پروژه: دوخت لباس کار

🔅محل:استان خوزستان 👨‍👨‍👧‍👦 تعداد ۱۰۰ نفر

اشتغالزایی در فاز اول و با توجه به امکان گسترش و دوخت روپوش جهت دیگر مشاغل در فاز دوم ۲۰۰ نفر اشتغالزایی هموندان عزیز، دوستان گرامی در راستای تحقق یکی از اهداف هموند، کارآفرینی و اشتغالزایی پایدار، کارگاه دوخت لباس کار در خوزستان راه اندازی و تجهیز گردید و در سفارش اول ۵۶ دست لباس کار توسط هموطنان مناطق محروم دوخته و به صنعتگران عرضه گردیده، جهت تداوم این امر و در صورت نیاز به لباس کار جهت کارخانجات،کارگاهها و پروژه های خود، سفارشات خود را به همراه مدل درخواستی اعلام فرمائید تا بتوانیم در فاز اول ۱۰۰ نفر اشتغالزایی و با گسترش کارگاه و دوخت روپوش برای مشاغل دیگر،۲۰۰ نفر اشتغالزایی پایدار را ایجاد نماییم . جهت کمک به ساخت و تجهیز کارگاهها حساب مشترک هموند بنام آقایان ملک زاده، محمدی و خانم جهرمی به حضورتان اعلام میگردد.

🌸شماره کارت 5022297000162094

🌸شماره حساب 334.100.13734611.1

🌸شماره شبا IR410570033410013734611001

بانک پاسارگاد شعبه توانیر بنام کانون هموند

 

 

 

 

اطلاعیه پروژه کارآفرینی و اشتغالزایی

نام پروژه: کشت گیاهان دارویی

محل پروژه : استان سیستان و بلوچستان

مکان اجرای پروژه کشت گیاهان دارویی: مکان پروژه اول: روستا توکدن، بخش تلنگ، شهرستان قصرقند استان سیستان و بلوچستان

مکان پروژه دوم: روستاهای عورکی و دهستان پیرسهراب، از بخش مرکزی شهرستان چابهار

وسعت پروژه : نامحدود و براساس مشارکت هموندان عزیز

تخصیص مبلغ اولیه : ۵۰ میلیون تومان جهت احداث ۱۰ واحد هموندان عزیز و دوستان همیشه همراه جهت مشارکت در این پروژه مبالغ خود را به حساب مشترک هموند واریز نمایید 🙏🙏🙏🌹🌹🌸🌸🌸

شماره کارت حساب مشترک بنام آقایان ملک زاده ، محمدی و خانم جهرمی

۵۰۲۲ ۲۹۷۰ ۰۰۱۶ ۲۰۹۴

شماره حساب ۳۳۴۱۰۰۱۳۷۴۶۱۱۱

شماره شبا IR41 0570 0334 1001 3734 6110 01

لینک پرداخت مستقیم https://payping.ir/d/RtsS