کانون همیاری و نیکوکاری هموند
مدرسه سازی ، اشتغال زایی


اشتغالزایی و توانمندسازی

اشتغالزایی و توانمندسازی

اشتغالزایی و توانمندسازی

کاشت گیاهان دارویی 

محل اجرا: سیستان و بلوچستان چابهار ( عورکی - روستای نیامبیت و روشنام ها ) 

کاشت گل های ختمی خبازی ( پنیرک) / گلرنگ و ختمی رنگی 

متراژ در نظر گرفته شده 3000 متر مربع 

میزان اشتغال : 6 نفر ( 3 خانوار) 

مبلغ تخصص یافته : 120 ملیون تومان در دو مرحله 

*پروژه کار افرینی و اشتغالزایی پایدار *

نام پروژه : دوخت لباس کار 

محل: استان خوزستان 

تعداد 100نفر اشتغالزایی در فاز اول و با توجه به امکان گسترش و دوخت روپوش جهت دیگر مشاغل در فاز دوم 200نفر اشتغالزایی 

 

پروژه کار افرینی این بار با جمعی از هنرمندان خطه خوزستان را کمک هموندان عزیز یاری دهیم 

 

دوستان هموند درود در راستای اهداف تعریف شده برای کانون هموند و ایجاد اشتغالزایی هیئت مدیره در کارگاه های تحت پوشش در محله دروازه غار (هرندی) اقدام به تولید ساک های دستی نموده قسمت تمام شده هر ساک 20 هزار تومان و در بسته های 6 عددی با قیمت پایه  120 هزار تومان ارائه میگردد