کانون همیاری و نیکوکاری هموند
مدرسه سازی ، اشتغال زایی


درباره ما

درباره ما

درباره ما

 

پنجاه سال پیش ... دست به دست هم دادیم تا با سنگ وآب و سیمان ،یادواره ی از خوبی ها را بنا کنیم ... و اکنون ... با همیاری و کمک دوستاتن بنا نهیم آینده درخشان امید های این مرز و بوم را... حساب مشترک کانون هموند در بانک پاسارگاد (شعبه توانیرکد 334) بنام کرامت ملاک زاده -سعید محمدی-نگار ممتاز جهرمی شماره حساب: 334100137346111 شبا: 410570033410013734611001 IR شماره کارت به حساب مشترک فوق بنام کانون هموند 5029227000162094 کانون همیاری و نیکوکاری دوستان علم و صنعت دهه پنجاه یا کانون هموند به همت گروهی از دانش آموختگان دهه پنجاه دانشگاه علم و صنعت پایه گذاری گردید،دوستانیکه در زمان دانشجویی با هم فعالیت های صنفی، کوهنوردی، ورزشی ،هنری و...را انجام می دادند و در سال 1371 منجر به تاسیس صندوق تعاون دوستان گردید . در پاییز 1396کانون هموند با هدف"مدرسه سازی و ارتقای کیفیت تحصیل ،و اشتغالزایی و تسهیل گری در مناطق محروم تاسیس گردید و در کنار خط مشی های اصلی کانون در مواقع بحران و بلایای طبیعی نیز فعالیت های انجام داده است . لازم به ذکر است به همت دوستان و عزیزان، اعضای کانون هموند در حال حاضر محدود به موسسین نمی باشند و همراهان دلسوز و نیک اندیش کانون هموند از کلیه اقشار و صنف های مختلف در حال فعالیت در کانون هموند و در تلاش به اهداف کانون هموند می باشند . اهداف هموند عبارتند از: -توانمند سازی و اشتغالزایی افراد و خانواده های نیازمند و با آسیب دیده ناشی از حوادث غیر مترقبه ساخت،تکمیل و تجهیز مدارس و خوابگاهای شبانه روزی در مناطق محروم و تهیه ملزومات اولیه در جهت ارتقای کیفیت تحصیل روش اجرای هدف -شناسایی افراد و خانواده های نیازمند اسیب دیده از طریق افراد معتمد بومی تعریف پروژه و برنامه ریزی برای اجرای پروژه ها تامین مالی پروژهای مالی تعریف شده از طریق مشارکت اعضای هموند و سایر نیکوکاران تعیین روش اجرای پرو ژه ها نظارت بر اجرای پروژها و تهیه گزارش های دوه ای منظم حوزه جغرافیایی فعالیت سیستان و بلوچستان خوزستان تهران