نشانی: تهران، محله شهيدقندي-نيلوفر ، خيابان قنبرزاده ، كوچه هشتم ، پلاك -18

کمک به اشتغال پایدار در مناطق محروم


بخش تسهیل گری و اشتغالزایی

هدف اصلی هموند غیر از مدرسه سازی تسهیل گری و اشتغال زایی است. در موارد سیل و زلزله خدمات هموند صرفا تسهیل

گری و اشتغال زایی برای آسیب دیدگان از سیل و زلزله می باشد. ضمن اینکه تسهیل گری و اشتغال زایی در زمانهای غیر از سیل و زلزله نیز انجام می شود . تصمیم هموند برای انتخاب تسهیل گری و اشتغال زایی بعنوان هدف عمده خود از زلزله کرمانشاه شروع شد.

عمده فعالیت های صورت گرفته در بخش تسهیل گری و اشتغالزایی:

  • حضور در زلزله کرمانشاه و تهیه 200 ابزار کار و ایجاد اشتغال برای 125 نفر و همچنین آموزش خیاطی و قالیبافی و تامین 120 عدد چرخ خیاطی و 65 عدد اطو بخار و ایجاد شغل برای 300 نفر از بانوان زلزله زده
  • حضور در سیل گلستان، خوزستان و لرستان و تاسیس کارگاههای جوشکاری ، صنایع دستی، قالی بافی و عروسک بافی
  • احداث دامداری های کوچک در مناطق محروم و ایجاد اشتغال های بومی
  • تجهیز لوازم زیراکس و فتوکپی و ایجاد اشتغال برای چندین خانوار
  • کشت برنج ، سم زدایی نخلستان ها، پرورش مرغ در منطقه خوزستان
  • پروژه کشت گیاهان دارویی در منطقه سیستان و بلوچستان
  • حضور در شرایط بحرانی کرونا در منطقه سیستان و بلوچستان
  • حضور در در دیگر پویش های فعال جهت مبارزه با کرونا
  • دوخت لباس کار در استان خوزستان