کاغذ کمتر، درختان بیشتر.

همـوند با ارائه راه‌حل‌های مبتنی بر فناوری‌اطلاعات، به مجموعه‌های عضوپذیر کمک می‌کند کاغذ کمتری مصرف کنند.


مدیریت مجموعه، راحت تر از همیشه.

همـوند تمام ابزارهای مورد نیاز برای مدیریت مجموعه‌های عضوپذیر را یک‌جا فراهم می کند.


عضویت در مجموعه فقط با چند کلیک.

با همـوند در هر کجا و هر زمان و فقط با دسترسی به اینترنت عضو مجموعه دلخواه خود شوید.

چه کسانی از همـوند استفاده می‌کنند؟

شتابدهنده سورس

انجمن دوستداران میراث فرهنگی میانه

انجمن مردم نهاد ایپک یولو

موسسه خیریه حضرت ابوالفضل (ع) میانه

تعرفه‌ها

پنل پایه

رایگان

ایجاد ۱ مجموعه

مدیریت ۲ مجموعه

عضویت در ۳ مجموعه

پنل استاندارد

۹ هزار تومان سالانه

ایجاد ۲ مجموعه

مدیریت ۴ مجموعه

عضویت در ۶ مجموعه

پنل پیشرفته

۱۹ هزار تومان سالانه

ایجاد ۵ مجموعه

مدیریت ۱۰ مجموعه

عضویت در ۱۵ مجموعه

پنل حرفه‌ای

۴۹ هزار تومان سالانه

ایجاد ۲۰ مجموعه

مدیریت ۴۰ مجموعه

عضویت در ۶۰ مجموعه

مجموعه کوچک

رایگان

۵ عضو

۱ پلن عضویت

۲ رویداد

۱۰ تراکنش

مجموعه متوسط

۴۹ هزار تومان سالانه

۲۰ عضو

۲ پلن عضویت

۵ رویداد

۵۰ تراکنش

مجموعه بزرگ

۱۹۹ هزار تومان سالانه

۱۰۰ عضو

۵ پلن عضویت

۲۰ رویداد

۲۵۰ تراکنش

پلن سازمانی

تماس بگیرید

۱۰۰۰ عضو

۵ پلن عضویت

۵۰ رویداد

۲۵۰۰ تراکنش